Kontakt   


 prasa o nas  referencje
 odpylacze  dozowniki  rury, kanały, węże i osprzęt  wentylatory  transport pneumatyczny

Prasa o nas

Artykuły i certyfikaty:

W trosce o bezpieczenstwo pracy

Zastosowanie odpylaczy do wirów i pyłów serii OWP to przede wszystkim znakomity sposób na poprawę bezpieczeństwa i higienę pracy oraz zmniejszenie zagrożenia pożarowego.

Odpylacze do wiórów i płynów serii OWP są nadciśnieniowymi urządzeniami służącymi do miejscowego gromadzenia drobnych wiórów lub płynów powstających w trakcie obróbki technologicznej między innymi drewna, skóry, tkanin, tworzyw sztucznych itp. materiałów. W jednej wspólnej obudowie znajduje się wentylator transportowy, uproszczony cyklon i odpylacz. Sama obudowa umieszczona jest na mobilnej podstawie ułatwiającej przemieszczanie odpylacza. Silnik elektryczny może pracować zarówno wałkiem w dół, jak i do góry - w zależności od potrzeby usytuowania króćca ssącego. Odpylacze wyposażone są standardowo w filtry workowe z bawełny technicznej, a opcjonalnie również z włókniny poliestrowej, w tym antyelektrostatycznej. Filtry workowe stosuje się przy filtrowaniu drobnych wiórów. Dla potrzeb filtrowania pyłów producent stosuje filtry nabojowe o rozbudowanej powierzchni filtracji. Oferowane są filtry workowe o różnej długości. W zależności od przeznaczenia mogą być odpowiednio dobrane różne materiały filtracyjne. Odpylacze służą wyłącznie do filtrowania wiórów i pyłów suchych, przeznaczone są do pracy w pomieszczeniach w zakresie występujących w nich temperatur i wilgotności.

Odpylacze serii OWP są przeznaczone do współpracy z pojedyńczą obrabiarką i powinny być instalowane w jej bezpośrednim sąsiedztwie. przy pomocy różnego rodzaju rozdzielaczy z zasuwami można podłączyć większą liczbę obrabiarek jedynie w przypadku, gdy sumaryczne zapotrzebowanie powietrza nie przekroczy wydatku odpylacza w jego punkcie pracy lub gdy dołączone obrabiarki nie pracują jednocześnie. Do połączenia odpylacza z obrabiarką oferowane są węże elastyczne z poliuretanu zbrojonego sprężyną stalową lub system rur, kolan i kształtek stalowych z blachy ocynkowanej. W odpylaczach stosowane są wyłącznie silniki trójfazowe, zabezpieczone wyłącznikiem silnikowym. Aerotech oferuje odpylacze OWP w wersjach jedno- i dwufiltrowych, czyli OWP-1 i OWP-2.

Z kolei nadciśnieniowe odpylacze serii OW, worowe lub nabojowe, z racji modułowej budowy umożliwiają dobór urządzenia, aż do sześciu filtrów w jednym rzędzie. Co przy właściwie dobranym wentylatorze umożliwia jednoczesną obsługę jednego lub wielu urządzeń (obrabiarek), o ile wydajność odpylacza nie będzie mniejsza niż sumaryczne zapotrzebowanie powietrza obsługiwanych ssaw pracujących jednocześnie.

Odpylacze serii OW przeznaczone są do pracy wewnątrz pomieszczeń w zakresie występujących w nich temperatur i wilgotności. W zależności od potrzeb klientów odpylacze OW wyposażone mogą być w filtry workowe w standardowych wysokościach 1200, 1800 i 2500 mm z włókniny poliestrowej, igłowej zwykłej lub antystatycznej, z bawełny technicznej lub z szeregu innych dostępnych materiałów filtracyjnych.

Trzeba jednak koniecznie pamiętać, że dla prawidłowej pracy odpylaczy należy zadbać o właściwą regenerację filtrów workowych i nabojowych. W zależności od intensywności obróbki należy kilka lub kilkanaście razy na zmianę otrzepać ręcznie filtry, koniecznie przy wyłączonym wentylatorze ciągu. Raz na kilka dni, bez zdejmowania filtrów z odpylacza, należy przedmuchać je sprężonym powietrzem w kierunku odwrotnym do kierunku filtracji, czyli z zewnątrz do wewnątrz, również przy wyłączonym wentylatorze ciągu.

Odpylacze serii OW, jako urządzenia nadciśnieniowe, powinny współpracować z wentylatorami transportowymi. Przyłączenie wentylatorów do odpylaczy może  nastąpić na różne sposoby: bezpośrednio z silnikiem skierowanym w dół lub do góry, poprzez dyfuzory wlotowe, zarówno okrągłe, jak i prostokątne, dodatkowo poprzez kanałowe tłumiki hałasu, systemem rur i kształtek w przypadku umieszczenie wentylatora ciągu w innym pomieszczeniu niż odpylacz. Sam odpylacz lepiej instalować bezpośrednio w pomieszczeniu produkcyjnym – ułatwi to jego obsługę i opróżnianie worków na odpady – oraz umożliwi powrót ogrzanego powietrza do pomieszczenia, minimalizując tym samym straty ciepła. W przypadku recyrkulacji powietrza technologicznego warto zwrócić uwagę na ogólną wentylację pomieszczenia zapewniającą dopływ świeżego powietrza.
Producent zaleca ustawienie odpylacza wzdłuż ścian, co ułatwi opróżnianie worków na odpady. Dla równomiernego napełniania worków na odpady w obudowie odpylacza serii OW znajdują się klapy regulacyjne – standardowo pojedyncze, na zamówienie podwójne. Ich prawidłowe ustawienie zależy od ilości i rodzaju odpadu i powinno  być każdorazowo określone doświadczalnie.

Obudowy odpylaczy wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej (na zamówienie z blachy stalowej czarnej malowanej farbami proszkowymi). Do każdego zestawu dołączane są niezbędne podpory pod obudowę i ewentualnie pod wentylator oraz wybrany element wlotowy (blacha pośrednia do montażu wentylatora wprost do obudowy; dyfuzor o ustalonym kształcie etc.). Na wyposażeniu każdego zestawu znajdują się opaski mocujące filtry i worki na odpady oraz podwójny zestaw worków foliowych na odpad. Jako dodatkowa opcja oferowane są worki brezentowe na odpad. Na zamówienie można konstrukcję wspornikową odpylacza wyposażyć w koła w celu umożliwienia przemieszczania odpylacza. Oprócz odpylaczy serii OW ze standardowym systemem odbioru odpadu do worków Aerotech oferuje też wersję specjalną „P” – odbiór pneumatyczny.
W tym rozwiązaniu odbiór pyłów i wiórów następuje dodatkowym wentylatorem transportowym o wydajności około 20% wentylatora głównego. Ciepłe powietrze po odpyleniu recyrkulowane jest do pomieszczenia produkcyjnego (w ilośc około 80%), a pozostałe powietrze użyte jest do transportu pneumatycznego odpadu do miejsca przeznaczenia. Odpylacz w tej wersji cechuje się płaskim dnem i specjalnie ukształtowanym konfuzorem wylotowym.
Odpylacze OW-5 i OW-6 mogą pracować z dwoma wentylatorami ciągu podłączonymi do obudowy. Konieczne staje się wówczas zastosowanie wewnętrznych klap zwrotnych. Ten sposób podłączenia jest szczególnie przydatny przy rozbudowie odpylacza mniejszego na większy.


© aerotech 2006 wszystkie prawa zastrzeżone