Kontakt   


 prasa o nas  referencje
 odpylacze  dozowniki  rury, kanały, węże i osprzęt  wentylatory  transport pneumatyczny

Prasa o nas

Artykuły i certyfikaty:

Systemy odciągowe – energochłonny element procesu technologicznego

Nowoczesna obróbka drewna i materiałów drewnopochodnych cechuje się coraz wyższymi prędkościami narzędzi skrawających i coraz szybszymi posuwami roboczymi. Ilość odpadu powstającego we wnętrzu nowoczesnej, wysokowydajnej maszyny jest tak duża, że bez skutecznego systemu ewakuacji tego odpadu, nie można prowadzić poprawnej obróbki materiału drzewnego.

System odciągowy z maszyn jest bezpośrednim elementem procesu technologicznego.
Jakość i wydajność procesu obróbczego zależy w tym samym stopniu od sprawności instalacji odciągowej, co od innych elementów technologii.

Faktem jest, że niektórzy producenci obrabiarek dość swobodnie podchodzą do problemu odciągania z przestrzeni roboczych swoich maszyn. Pomimo wielu zaleceń w tej sprawie, jakie można znaleźć w europejskich normach i przepisach, poprawne zaprojektowanie układu ssącego obrabiarki zależy w głównej mierze od doświadczenia konstruktorów.
Spotykane w praktyce pomysły na kształty i wymiary ssaw, łączenie tych ssaw we wspólne wewnętrzne kanały maszyn, separatory, ssawy ruchome itp. nie zawsze dobrze sprawdzają się w trakcie eksploatacji maszyn.
Można podać dziesiątki przykładów maszyn znanych i mniej znanych producentów, w których układy ssące są po prostu źle zaprojektowane.

Wydaje się, że producenci obrabiarek są po części świadomi tego faktu, gdyż coraz częściej w instrukcjach obsługi maszyn podają niezbędne parametry instalacji odciagowej dla danej obrabiarki. Najczęściej wymagane są coraz wyższe podciśnienia w miejscu podłączenia do obrabiarki.
Wyższe podciśnienie od razu rozwiązuje problem źle skonstruowanej ssawy czy jej niewłaściwego wymiaru – producenci obrabiarek mogą oddać maszynę końcowemu użytkownikowi z czystym sumieniem. Niech dalsze problemy rozwiązuje sam.

Niestety, żądanie coraz wyższych podciśnień powoduje wzrost energochłonności instalacji odciągowych – a to po prostu więcej kosztuje.

Ponieważ proces inwestycyjny w zakładach drzewnych przebiega w ten sposób, że najpierw dokonuje się wyboru i zakupu maszyn, a dopiero później rozwiązuje się zagadnienia związane z instalacją odciągową, to można odnieść mylne wrażenie, że jest ona elementem wtórnym do procesu technologicznego.

To częste, a przecież niewłaściwe, następstwo czasu nie może zmieniać funkcji tej instalacji, jako bezpośredniego elementu procesu technologicznego, bez którego po prostu nie można w dzisiejszych warunkach prowadzić produkcji.
Nowoczesna obrabiarka, która będzie eksploatowana bez podłączenia do poprawnie zaprojektowanej instalacji odciągowej traci natychmiast większość swoich parametrów użytkowych oraz trwałość eksploatacyjną.

Jak zatem realizować równoprawność tych dwóch systemów procesu technologicznego t.j. systemu obrabiarek produkcyjnych i systemu odciągowego (i systemów z nim związanych).

Czy planując zakup nowej obrabiarki myślimy o tym, czy będzie ona pasowała do istniejącego systemu odciągowego? Najczęściej NIE.
Czy planując zakup nowej obrabiarki myślimy o tym, czy będzie ona pasowała do istniejących obrabiarek systemu produkcyjnego? Najczęściej TAK.

Różnica w podejściu do tych dwóch elementów procesu technologicznego powoduje problemy w ich współdziałaniu.
Wydaje się, że tylko poprzez właściwe i odpowiednio wczesne planowanie i kompleksową analizę wielu zagadnień, można właściwie dopasować system produkcyjny z systemem odciągowym.

Poprzez zakup obrabiarki A nie jesteśmy wstanie wpływać na cechy użytkowe obrabiarki B. Producent obrabiarki B na ogół nie ma ochoty niczego zmieniać i dopasowywać jej do naszych indywidualnych potrzeb. To my sami musimy poszukać na rynku takiej obrabiarki B, która w naszym przekonaniu będzie pasowała do obrabiarki A.
Postępując analogicznie, należałoby przeanalizować czy obie obrabiarki A i B są odpowiednie do posiadanego przez nas sytemu odciągowego.
Czy może system ten należy rozbudowywać, modernizować lub wymienić na zupełnie nowy. Decydując o zakupie nowych obrabiarek, trzeba równocześnie zdecydować o nakładach finansowych na system odciągowy.

Producenci systemów odciągowych nie mają żadnej możliwości oddziaływania na producentów obrabiarek w zakresie kształtów wymiarów ssaw w tych maszynach – mogą, co najwyżej, apelować o ich doskonalenie.

Reagując na potrzeby rynku dostawcy instalacji odciągowych wypracowali skuteczne metody oferowania tych systemów, dostosowanych do indywidualnych potrzeb praktycznie każdego bez mała inwestora.

Zakład Urządzeń Techniki Powietrza „AEROTECH” również indywidualizuje swoją ofertę odpylaczy i instalacji odciągowych. Namawiamy naszych klientów do wczesnego kontaktu z naszą firmą – już na poziomie planowania nowej inwestycji.

Doradzamy jak wewnętrzne systemy odciągowe konkretnej obrabiarki będą współpracować z istniejącą instalacją. Co trzeba będzie zmienić, co poprawić, a co zakupić.

Modernizacja systemu odciągowego pociąga za sobą wymianę wielu elementów instalacji. Wspólnie z inwestorami planujemy i projektujemy takie działania, często również rozłożone w czasie na etapy realizacyjne.
Tylko poprzez ścisłą współpracę przy projektowaniu modernizacji lub wymiany systemu odciągowego z doświadczonym jego dostawcą, można osiągnąć optymalny cel polegający na współdziałaniu systemu produkcyjnego z systemem odciągowym.
Odpowiednio wcześnie oddając rzecz w ręce specjalistów można obniżyć nakłady inwestycyjne do niezbędnego minimum, zagwarantować w przyszłości akceptowalne koszty eksploatacyjne.

Odpylacze, instalacje rurowe, systemy odbioru i magazynowania odpadu, transport odpadu do kotłowni lub na zewnątrz, systemy ochrony przed wybuchem i pożarem, wydzielone strefy wybuchu i same miejsca pod instalacje, ekrany i obudowy dźwiękochłonne i ciepłochronne, zużycie energii przez coraz większe wentylatory, drogi dojazdowe i wiele innych zagadnień związanych z systemem odciągowym – to naprawdę wymaga odpowiedniej wiedzy. Klientowi coraz trudniej samemu decydować o wszystkich tych sprawach.

Wzrost energochłonności instalacji odciągowych jest wymuszony przez producentów maszyn do obróbki drewna.
W naszym odczuciu, obrabiarki do drewna są sprzedawane niekompletne – brak w nich istotnego elementu poprawności działania maszyny, mianowicie, skutecznego systemu odbioru odpadu.
Kilka kilogramów blachy dołożone do nowoczesnej obrabiarki w postaci lepiej lub gorzej zaprojektowanych ssaw sugeruje, że odpad ten należałoby odbierać pneumatycznie.
I świat tak robi od wielu lat.
Ale kto sprawdził i zagwarantował, że taki system jest energooszczędny?
Najbardziej energooszczędny z wielu dostępnych!!!
Tymi problemami producenci obrabiarek obarczają swoich klientów.

Pan Jerzy, doświadczony konsultant techniczny AEROTECH, który projektował i montował instalacje odpylające w wielu krajach Europy, uważa, że kiedyś, ktoś wymyśli mniej energochłonne sposoby odbioru odpadu i filtrowania powietrza.
„...taki rój pszczół, lub kilka,.... oczywiście jakoś genetycznie przerobionych, lub dobrze wyszkolonych....każda pszczoła łapie sobie swój pyłek i zanosi gdzie trzeba...one to lubią, my mamy pożytek i w dodatku tyle energii zaoszczędzone....”  - marzy Pan Jerzy.

Tysiące najdziwniejszych ludzkich marzeń zostało już zrealizowane.

W kolejnych artykułach spróbujemy rozważyć możliwości obniżenia energochłonności instalacji odciągowych....... i niech naszym myślom towarzyszy energetyczna sprawność pszczelego roju.

Janusz Wojcieszak
AEROTECH


© aerotech 2006 wszystkie prawa zastrzeżone