Kontakt   


 prasa o nas  referencje
 odpylacze  dozowniki  rury, kanały, węże i osprzęt  wentylatory  transport pneumatyczny

Prasa o nas

Artykuły i certyfikaty:

Odpyla kazda hale

Urządzenia odciągowe produkowane przez Zakład Urządzeń Techniki Powietrza z Mysłowic cechują modułowa budowa i elastyczność. Pomysłowość odbiorców stwarza firmie AEROTECH, która dostarcza urządzenia do ZUTP, szansę na stałe poszerzanie swojej oferty.

Potrzeba gromadzenia odpadów drzewnych dla ich dalszego zagospodarowania wymaga budowy zbiorników, często w połączeniu z odpylaczem usytuowanym na stropie zbiornika. Firma AEROTECH oferuje odpylacze zbiornikowe o znamionowych przepływach od kilku do kilkudziesięciu tysięcy metrów sześciennych powietrza na godzinę, w zależności od powierzchni poprzecznej zbiornika.

Odpylacze mogą być dostarczane w obudowie z blachy ocynkowanej lub z konstrukcją umożliwiającą samodzielne wykonanie obudowy. Ponieważ często zachodzi potrzeba i możliwość nawrotu oczyszczonego powietrza do hal produkcyjnych - obudowy wykonuje się również jako ciepłochronne. Odpylacze buduje się w oparciu o worki filtracyjne lub wkłady nabojowe. Urządzenia są wyposażone w system regeneracji filtrów wibratorami elektrycznymi.

Z uwagi na fakt, że wielu inwestorów przystępuje do budowy zbiorników na odpady samodzielnie i to z różnorodnych materiałów, AEROTECH już na etapie koncepcji zbiornika chętnie współuczestniczy w rozwiązywaniu problemów. Oprócz odpylacza usytuowanego na stropie zbiornika, firma oferuje szereg urządzeń pomocniczych.

Są wśród nich rozrywalne płytki bezpieczeństwa chroniące zarówno zbiornik, jak i odpylacz przed skutkami eksplozji, klapy zwrotne odcinające pomieszczenia produkcyjne od zbiornika z odpylaczem w chwili eksplozji oraz klapy przeciwpożarowe budowane na kanałach nawrotu oczyszczonego powietrza i zabezpieczające pomieszczenia produkcyjne przed wniknięciem dymu i strugi gorącego powietrza. Dodatkowo w ofercie znajdują się systemy tryskaczowe do gaszenia ewentualnego pożaru w zbiorniku lub odpylaczu, sterowane ręcznie lub automatycznie, czujki dymu i temperatury, przenośniki ślimakowe do ewakuacji odpadu, dozowniki celkowe i wygarniaki obrotowe oraz czujniki napełnienia zbiorników.
Kilka albo kilkanaście niewielkich odpylaczy stanowiskowych można połączyć w system odciągowy o znacznych przepływach.

Odpylacze stanowiskowe gromadzą odpady do worków foliowych lub tekstylnych. Poprzez zmianę w ich konstrukcji (odpowiednio ukształtowane dno odpylacza) można odbierać odpad dodatkowym wentylatorem, pozostawiając większość oczyszczonego powietrza w pomieszczeniu produkcyjnym. Odciągany odpad z niewielką ilością powietrza można usunąć na zewnątrz pomieszczenia, np. do zbiornika zewnętrznego lub do dodatkowego odpylacza usytuowanego wewnątrz pomieszczenia dla obsługi transportu pneumatycznego. Ciekawym rozwiązaniem, szczególnie przy posiadaniu wysokich pomieszczeń produkcyjnych, może być sposób usytuowania odpylacza z odbiorem pneumatycznym bezpośrednio nad obrabiarką. Powoduje to oszczędność miejsca, zmniejsza hałas, długości przewodów ssących, poprawiając tym samym warunki pracy odpylacza (mniejsze opory).

Oczywiście odpylacze z pneumatycznym odbiorem odpadu mogą być tradycyjnie usytuowane wzdłuż ścian na konstrukcjach wsporczych lub wręcz mogą być do nich przymocowane.

opr. (ba)

 


© aerotech 2006 wszystkie prawa zastrzeżone