Kontakt   


 prasa o nas  referencje
 odpylacze  dozowniki  rury, kanały, węże i osprzęt  wentylatory  transport pneumatyczny

Prasa o nas

Artykuły i certyfikaty:

Aerotech | Odpylacze dla przemyslu drzewnego i meblarstwa

Jedną z najnowszych propozycji Zakładu Urządzeń Techniki Powietrza Aerotech, którą przedstawiono na targach DREMA w Poznaniu, były odpylacze podciśnieniowe serii OWKP.

Odpylacze podciśnieniowe OWKP mają konstrukcję modułową osadzoną na wspólnej ramie nośnej, co pozwala na indywidualne dobranie powierzchni filtracyjnej, w zależności od potrzeby danego zakładu drzewnego. Powierzchnia filtracyjna jednego modułu wynosi 56 m2, co pozwala łatwo wyliczyć powierzchnię filtracji odpylacza, będącą wielokrotnością ilości modułów filtracyjnych. Dobór wielkości odpylacza zależy nie tylko od potrzeb, ale i możliwości zakładu. Trzeba tu wziąć pod uwagę również dostępną powierzchnię, na której będzie stała instalacja.

Budowa

Jeden moduł filtracyjny ma długość 1,46 m, szerokość 2,28 m oraz wysokość 5,5 m. Do tego należy doliczyć balustradę, miejsce na drabiny, przejścia itp. Długość odpylacza będzie oczywiście zależała od ilości zainstalowanych modułów filtracyjnych, trzeba też doliczyć miejsce na komorę wlotową. Komora wlotowa to komora wstępna, bez filtrów, za to z systemem deflektorów, do której mocowane są klapy zwrotne. Do klap zwrotnych mocowane są natomiast rury wlotowe.
Odpylacze podciśnieniowe współpracują z wentylatorami czystego powietrza, wykazującymi wyższą sprawność niż wentylatory transportowe. W instalacjach odciągowych z separatorem podciśnieniowym wentylatory umieszczone są za nim. Masa odpadu od obrabiarek trafia bezpośrednio do separatora, skąd następuje ciągły odbiór odpadu poprzez wewnętrzny wygarniacz ślimakowy i dozownik celkowy, a powietrze użyte do transportu tej masy, po oczyszczeniu, wyciągane jest z wnętrza separatora wentylatorem czystego powietrza. Oczyszczone powietrze jest zawracane do hali produkcyjnej.

Instalacja

Jak już wspomniano wyżej, odpylacz ma budowę modułową. Dolna część odpylacza dostarczana jest w całości, kompletnie zmontowana, natomiast część górna z blach stalowych ocynkowanych dostarczana jest w częściach, co znakomicie upraszcza i transport i montaż. W części górnej znajdują się worki filtracyjne rozpięte pomiędzy elementami konstrukcji. Strona zewnętrzna worków jest stroną pracującą. Materiałem filtracyjnym w przypadku odpylaczy podciśnieniowych jest standardowo poliester antyelektrostatyczny. Skuteczność filtracji przy zastosowaniu tego typu materiałów wynosi aż 99,9 proc. Znacznym udogodnieniem jest impulsowa regeneracja worków filtracyjnych, prowadzona w sposób ciągły, bez przerwy w pracy wentylatorów. Specjalne drzwi rewizyjne pozwalają na dostęp do wnętrza instalacji w celu ewentualnej wymiany worków.

Bezpieczeństwo

Odpylacz wyposażony jest również w szafę sterowniczą oraz w sterownik pracy układu regeneracji, zestaw czujników, wyłączników oraz blokad umożliwiających bezpieczną pracę instalacji. Co ważne, obudowa odpylacza zabezpieczona jest przed wzrostem ciśnienia - w chwili ewentualnego wybuchu - płytkami bezpieczeństwa. Odpylacz wyposażony jest również w wewnętrzną instalację gaśniczą z wyprowadzanym na zewnątrz pionem przyłączeniowym.
Odpylacz posiada certyfikat CE oraz odpowiada dyrektywom ATEX.

Krystian Loret: Targi były bardzo udane. Udało nam się nawiązać kontakty z wieloma nowymi klientami. Zamierzamy utrzymywać te znajomości. Dziwi nas tegoroczna, niska frekwencja gości ze Wschodu, liczyliśmy na większe zainteresowanie targami, bo nasi główni klienci to właśnie obok Polaków, Ukraińcy i Białorusini. Podobne opinie słyszę od innych wystawców, że zabrakło zwiedzających zza wschodniej granicy. Na targach wystawialiśmy nasze nowe urządzenia, przede wszystkim odciągi indywidualne, grupowe i centralne systemy odciągowe, odpylacze workowe i nabojowe regenerowane wstrząsowo lub pulsacyjnie. Oferowane na targach urządzenia są dostosowane do obowiązujących w Polsce przepisów ATEX. Według moich spostrzeżeń, zauważyć można wzrost zainteresowania tego typu urządzeniami ze strony małych i średnich przedsiębiorstw w porównaniu do lat poprzednich.

2007-06-10 (mari) Gazeta Przemysłu Drzewnego, czerwiec 2007

 


© aerotech 2006 wszystkie prawa zastrzeżone