Kontakt   


 prasa o nas  referencje
 odpylacze  dozowniki  rury, kana硑, w昕e i osprz阾  wentylatory  transport pneumatyczny

Prasa o nas

Artyku艂y i certyfikaty:

Sposoby na wi贸ry i pyly

Warunki konieczne dla sprawnych system贸w odciagowych

Wsp贸艂czesna obr贸bka drewna i materia艂贸w drewnopochodnych, korzystaj膮ca z nowoczesnych, czesto sterowanych numerycznie obrabiarek, jest niemo偶liwa bez sprawnych system贸w odciagania wi贸r贸w i py艂贸w. System odciagowy jest dzisiaj bowiem takim samym urz膮dzeniem technologicznym, jak nowoczesna obrabiarka.

Efektem braku systemu odci膮gowego lub zastosowania nieodpowiedniego, poza oczywistym pogorszeniem warunk贸w pracy na stanowisku roboczym i wzrostem zagro偶enia po偶arowego, jest przyspieszone zu偶ycie 艂o偶ysk i wszelkich prowadnic obrabiarek. Poci膮ga ono za sob膮 niew艂a艣ciw膮 prac臋 narz臋dzi, kt贸ra pogarsza stan powierzchni obrabianych materia艂贸w, a tak偶e skr贸cenie czasu pracy narz臋dzi skrawaj膮cych i ta艣m 艣ciernych. Nast臋pstwem tego s膮 przestoje zwi膮zane z wymian膮 tych narz臋dzi.
Na system odci膮gowy sk艂ada si臋 szereg urz膮dze艅, takich jak wentylator (-y) ci膮gu, odpylacz (zesp贸艂 odpylaczy), system rur i przewod贸w ss膮cych wraz z armatur膮, system kana艂贸w nawrotu powietrza (je偶eli recyrkulacja jest mo偶liwa), zbiorniki na odpady wraz z systemem ich za艂adunku oraz urz膮dzenia zapewniaj膮ce bezpiecze艅stwo pracy systemu.

Potrzeby i mo偶liwo艣ci

Aby dokona膰 prawid艂owego doboru systemu odci膮gowego, nale偶y wcze艣niej sprecyzowa膰 potrzeby i dok艂adnie okre艣li膰 mo偶liwo艣ci. Przede wszystkim trzeba ustali膰 ilo艣膰 (w kg lub m3) i rodzaj surowca drzewnego z zaznaczeniem procentowych udzia艂贸w poszczeg贸lnych gatunk贸w. Okre艣li膰 ilo艣膰 powstaj膮cych odpad贸w z oznaczeniem procentowego udzia艂u poszczeg贸lnych rodzaj贸w (zr臋bki, wi贸ry, py艂y lakiernicze, itp.). Nale偶y r贸wnie偶 wybra膰 odpowiadaj膮cy potrzebom spos贸b utylizacji odpadu - czy ma to by膰 gromadzenie, natychmiastowe spalanie czy mo偶e oddawanie na zewn膮trz. Trzeba r贸wnie偶 rozwa偶y膰 rodzaj preferowanego odpylacza (cyklon, odpylacze workowe, zewn臋trzne, wewn臋trzne, podci艣nieniowe, nadci艣nieniowe, stanowiskowe, dla grupy maszyn - gniazdowe, systemy centralne).

Kolejny krok to obliczenie wsp贸艂czynnika jednoczesno艣ci pracy obrabiarek, niezb臋dnego do ustalenia zapotrzebowania powietrza i budowy sieci przewod贸w ss膮cych. Wa偶na jest tu tak偶e analiza konstrukcji hal i pomieszcze艅 pod k膮tem dodatkowych obci膮偶e艅 wynikaj膮cych z umieszczenia ruroci膮g贸w i kana艂贸w systemu odci膮gowego. Rozwa偶y膰 nale偶y r贸wnie偶 map臋 sytuacyjno-wysoko艣ciow膮, aby ustali膰 niezb臋dne odleg艂o艣ci pomi臋dzy poszczeg贸lnymi obiektami, miejsca usytuowania ewentualnych dodatkowych emitor贸w. Na koniec wreszcie trzeba podj膮膰 decyzje lokalizacyjne o posadowieniu odpylaczy, wentylator贸w, zbiornik贸w na odpady i innych niezb臋dnych tu urz膮dze艅. Dopiero odpowiedzi na wszystkie te pytania pozwol膮 na opracowanie w艂a艣ciwego projektu technicznego. Oczywi艣cie dob贸r systemu zale偶y tak偶e od rodzaju u偶ywanych obrabiarek.

Pi艂y panelowe

Na og贸艂 obrabianym materia艂em s膮 wszelkiego rodzaju p艂yty wi贸rowe, MDF, rzadziej klejone p艂yty stolarskie. Powstaj膮cy odpad to bardzo drobny wi贸r czy wr臋cz py艂. Zalecane przez r贸偶nych producent贸w pr臋dko艣ci w ssawach tych obrabiarek mieszcz膮 si臋 w granicach 26 do 30 m/s. W zale偶no艣ci od ilo艣ci i wymiar贸w ko艅c贸wek ss膮cych, konieczne przep艂ywy powietrza odci膮ganego wynosz膮 od 3500 do 7500 m3/h. System przewod贸w ss膮cych powinien zapewnia膰 elastyczne po艂膮czenie ssaw usytuowanych na g贸rnej, ruchomej belce obrabiarki. 娄rednica g艂贸wnego przewodu ss膮cego powinna mie艣ci膰 si臋 w granicach od Ø 250 mm do Ø 350 mm. Odci膮gany odpad, z uwagi na swoj膮 struktur臋, powinien by膰 separowany w odpylaczu workowym. Powietrze po oczyszczeniu w odpylaczu mo偶e by膰 recyrkulowane wprost do pomieszcze艅 produkcyjnych.

Moc wentylatora ci膮gu, w zale偶no艣ci od potrzebnego przep艂ywu (od 3500 do 7500 m3/h) i koniecznego podci艣nienia (zale偶y od odleg艂o艣ci pomi臋dzy obrabiark膮 i odpylaczem), waha si臋 w granicach od 4,0 kW do 15,0 kW.

Centra obr贸bcze sterowane numerycznie

Obrabiane s膮 wszelkie dost臋pne materia艂y drzewne. Powstaj膮cy odpad to na og贸艂 bardzo drobny wi贸r i py艂. Zalecane przez r贸偶nych producent贸w pr臋dko艣ci w ssawach tych obrabiarek mieszcz膮 si臋 w granicach 28 do 35 m/s. W zale偶no艣ci od producenta obrabiarki mo偶na spotka膰 r贸偶ne systemy ssaw - od pojedynczego przy艂膮cza, poprzez przy艂膮cze zbiorcze po艂膮czone wewn臋trznie ze ssawami, do uk艂ad贸w ssaw indywidualnych z w艂asnymi zasuwami prze艂膮czanymi automatycznie. W艂a艣ciwy dob贸r koniecznego przep艂ywu powietrza odci膮ganego bez znajomo艣ci DTR obrabiarki jest w艂a艣ciwie niemo偶liwy. Obrabiarki tego typu wymagaj膮 przewa偶nie przep艂yw贸w od 4000 m3/h do 10 tys. m3/h i wi臋cej, w zale偶no艣ci od wielko艣ci obrabiarki.

System przewod贸w ss膮cych powinien zapewnia膰 elastyczne i ruchome po艂膮czenie z g艂owic膮 obrabiarki. Ten spos贸b po艂膮czenia ma bardzo istotny wp艂yw na jako艣膰 pracy obrabiarki

Stosuje si臋 r贸偶norodne sposoby realizacji po艂膮czenia - od zwyk艂ego w臋偶a elastycznego o odpowiedniej d艂ugo艣ci dopasowanej do zakresu ruchu g艂owicy roboczej, poprzez system podwiesze艅 na balanserach z obrotnicami, systemy prowadnic liniowych, po ssawy liniowe. W praktyce cz臋sto bywa jednak, ze obrabiark臋 umieszcza si臋 w zbyt niskim pomieszczeniu, co uniemo偶liwia zastosowanie poprawnego sposobu po艂膮czenia ruchomego. 娄rednica g艂贸wnego przewodu ss膮cego powinna mie艣ci膰 si臋 w granicach od Ø 225 mm do Ø 350 mm. Odci膮gany odpad, z uwagi na swoj膮 struktur臋, powinien by膰 separowany w odpylaczu workowym. Powietrze po oczyszczeniu w odpylaczu mo偶e by膰 recyrkulowane wprost do pomieszcze艅 produkcyjnych. Jedynie przy znacznych ilo艣ciach obrabianego drewna twardego (d膮b, buk) powietrze powinno by膰 emitowane poza pomieszczenia produkcyjne. Zawarte w nim ciep艂o mo偶na odzyskiwa膰 w rekuperatorach.

Moc wentylatora ci膮gu w zale偶no艣ci od potrzebnego przep艂ywu (od 4000 do 10 tys. m3/h) i koniecznego podci艣nienia (zale偶y od odleg艂o艣ci pomi臋dzy obrabiark膮 i odpylaczem) waha si臋 w granicach od 6 kW do 18,5 kW.

Szlifierki szerokota艣mowe

Obrabiane s膮 wszelkiego rodzaju materia艂y drzewne. Powstaj膮cy odpad to czysty py艂. W przypadku szlifowania element贸w klejonych (np. p艂yt meblowych) znajduje si臋 w nim sporo odpad贸w chemicznych pochodz膮cych ze stosowanych klej贸w. Poniewa偶 w wyniku tarcia ta艣m o klejony detal wydzielaj膮 si臋 znaczne ilo艣ci ciep艂a, istnieje mo偶liwo艣膰, 偶e dojdzie do sytuacji, w kt贸rej zawarte w klejach substancje chemiczne uwolni膮 si臋 do powietrza w postaci gazu lub cieczy (na og贸艂 lepkich).

Taka zawiesina cieczy w powietrzu mo偶e doprowadzi膰 do szybkiego zu偶ycia materia艂u filtracyjnego odpylacza. R贸wnie偶 uwolnione frakcje gazowe pochodz膮ce z klej贸w, bez dodatkowej deodoryzacji powietrza, mog膮 stwarza膰 problemy przy emisji powietrza. Zalecane przez r贸偶nych producent贸w pr臋dko艣ci w ssawach tych obrabiarek mieszcz膮 si臋 w granicach 20 do 35 m/s.

Nale偶y bezwzgl臋dnie przestrzega膰 zalece艅 zawartych w DTR szlifierek, a w przypadku braku takich zapis贸w wyegzekwowa膰 odr臋bne o艣wiadczenia o pr臋dko艣ci powietrza w ssawach szlifierek. Nadmierne pr臋dko艣ci mog膮 by膰 przyczyn膮 drga艅 ta艣m 艣ciernych, powodowa膰 dudnienie i tym samym by膰 bezpo艣redni膮 przyczyn膮 niskiej jako艣ci obr贸bki. Szczeg贸lnie, gdy szlifierka pod艂膮czona jest do wi臋kszej sieci odci膮gowej pracuj膮cej w zmiennych warunkach obci膮偶enia. W艂a艣ciwy dob贸r przep艂ywu powietrza odci膮ganego zale偶y od wymiaru i ilo艣ci ssaw, ilo艣ci g艂owic szlifuj膮cych, itp. Obrabiarki tego typu wymagaj膮 przewa偶nie przep艂yw贸w od 8000 m3/h do 30 tys. m3/h i wi臋cej, w zale偶no艣ci od wielko艣ci obrabiarki.

System przewod贸w ss膮cych na og贸艂 jest zako艅czony w pobli偶u szlifierki rozdzielaczem wielowyj艣ciowym umo偶liwiaj膮cym pod艂膮czenia ka偶dej ko艅c贸wki ss膮cej maszyny odr臋bnym w臋偶em elastycznym. 娄rednica g艂贸wnego przewodu ss膮cego powinna mie艣ci膰 si臋 w granicach od Ø 350 mm do Ø 700 mm i wi臋cej. Odci膮gany odpad, z uwagi na swoj膮 struktur臋, powinien by膰 separowany w odpylaczu workowym lub nabojowym, najlepiej podci艣nieniowym. Wielko艣膰 odpylacza powinna dodatkowo uwzgl臋dnia膰 ilo艣膰 powietrza pochodz膮cego z wentylator贸w podci艣nieniowych stosowanych w niekt贸rych szlifierkach z ta艣mami perforowanymi.

Powietrze po oczyszczeniu w odpylaczu nie powinno by膰 recyrkulowane wprost do pomieszcze艅 produkcyjnych bez niezb臋dnej, dodatkowej obr贸bki. Przy znacznych ilo艣ciach drewna twardego (d膮b, buk) powietrze powinno by膰 emitowane poza pomieszczenia produkcyjne. Zawarte w nim ciep艂o mo偶na odzyskiwa膰 w rekuperatorach.

Moc ci膮gu wentylatora w zale偶no艣ci od potrzebnego przep艂ywu (od 8000 do 30 tys. m3/h) i koniecznego podci艣nienia (zale偶y od odleg艂o艣ci pomi臋dzy obrabiark膮 i odpylaczem) waha si臋 w granicach od 11,0 kW do 75,0 kW.

Oklejarki w膮skich p艂aszczyzn

Na og贸艂 materia艂em obrabianym s膮 wszelkiego rodzaju p艂yty wi贸rowe, MDF, rzadziej klejone p艂yty stolarskie oraz okleiny sztuczne i naturalne. Powstaj膮cy odpad to bardzo drobny wi贸r materia艂贸w drzewnych i wi贸ry tworzyw sztucznych.

Te ostatnie bardzo silnie elektryzuj膮 si臋 i tym samym utrudniaj膮 odci膮ganie z przestrzeni roboczych obrabiarek. Dodatkowo producenci tych maszyn stosuj膮 niezwykle ma艂e 艣rednice ssaw odci膮gowych (Ø 60 mm, Ø 80 mm czy Ø 100 mm na agregatach frezuj膮cych), powoduj膮c konieczno艣膰 stosowania bardzo wysokich podci艣nie艅 zapewniaj膮cych prawid艂owy odbi贸r odpadu. Niestety, powszechnie stosowane wentylatory transportowe nie wytwarzaj膮 tak wysokich podci艣nie艅 z uwagi na budow臋 „samooczyszczaj膮cych si臋” wirnik贸w i zwi膮zanych z tym stosunkowo niskich sprawno艣ci. W praktyce oklejarki w膮skich p艂aszczyzn s膮 bardzo 慕le odpylane.

Zalecane przez r贸偶nych producent贸w pr臋dko艣ci w ssawach tych obrabiarek mieszcz膮 si臋 w granicach 28 do 40 m/s. W zale偶no艣ci od ilo艣ci i wymiar贸w ko艅c贸wek ss膮cych, zwi膮zanych z ilo艣ci膮 zastosowanych agregat贸w, konieczne przep艂ywy powietrza odci膮ganego wynosz膮 od 2500 do 15 tys. m3/h. 娄rednica g艂贸wnego przewodu ss膮cego powinna mie艣ci膰 si臋 w granicach od Ø 200 mm do Ø 500 mm. Odci膮gany odpad, z uwagi na swoj膮 struktur臋, powinien by膰 separowany w odpylaczu workowym lub nabojowym, najlepiej podci艣nieniowym. Powietrze po oczyszczeniu w odpylaczu mo偶e by膰 recyrkulowane wprost do pomieszcze艅 produkcyjnych.

Moc ci膮gu wentylatora w zale偶no艣ci od potrzebnego przep艂ywu (od 2500 do 15 tys. m3/h) i koniecznego podci艣nienia (zale偶y od odleg艂o艣ci pomi臋dzy obrabiark膮 i odpylaczem) waha si臋 w granicach od 6,0 kW do 37,0 kW.

Nale偶y r贸wnie偶 pami臋ta膰, 偶e py艂y drzewne nie tylko mog膮 si臋 zapali膰, ale mog膮 te偶 eksplodowa膰. Mo偶liwo艣膰 powstania st臋偶e艅 wybuchowych, szczeg贸lnie py艂贸w pochodz膮cych ze szlifierek, przegrzewanie materia艂u drzewnego t臋pymi narz臋dziami czy zbyt du偶ymi posuwami roboczymi, gromadzenie si臋 elektryczno艣ci statycznej, powstaj膮cej w wyniku tarcia, 艂膮czenie element贸w system贸w odci膮gowych z kot艂owniami - wszystko to powoduje konieczno艣膰 stosowania odpowiednich urz膮dze艅 zabezpieczaj膮cych. Musz膮 one uwzgl臋dnia膰 odpowiednie zabezpieczenia, takie jak ekwipotencjalizacja odpylaczy, sieci przewod贸w i innych urz膮dze艅, sposoby ewakuacji odpadu z odpylaczy, sposoby regeneracji materia艂贸w filtracyjnych, klapy zwrotne, p艂ytki bezpiecze艅stwa, klapy p. po偶arowe i instalacje ga艣nicze.

2004-07-06 opr. (sm) na podstawie materia艂贸w Aerotech Gazeta Przemys艂u Drzewnego, lipiec 2004


© aerotech 2006 wszystkie prawa zastrze偶one