Kontakt   


 prasa o nas  referencje
 odpylacze  dozowniki  rury, kanay, we i osprzt  wentylatory  transport pneumatyczny

Odpylacze
ODPYLACZE SERII OW

Nadciśnieniowe odpylacze serii OW, workowe lub nabojowe, służą do gromadzenia wiórów i pyłów powstających w trakcie obróbki technologicznej między innymi drewna, skóry, tkanin, tworzyw sztucznych, metali itp. materiałów dających pyły i wióry suche i niehigroskopijne. Wybrany model odpylacza może obsługiwać jedną lub kilka ssaw jednego lub wielu urządzeń (obrabiarek), o ile wydajność odpylacza nie będzie mniejsza niż sumaryczne zapotrzebowanie powietrza obsługiwanych ssaw pracujących jednocześnie. Odpylacze serii OW przeznaczone są do pracy wewnątrz pomieszczeń w zakresie występujących w nich temperatur i wilgotności.Budowa modułowa odpylacza umożliwia stosowny dobór wielkości urządzenia, choć nie zaleca się budowania odpylacza dłuższego niż 6 modułów w jednym rzędzie.
Odpylacze serii OW można wyposażać w różnorodne filtry w zależności od potrzeb:

  • Filtry workowe w standardowych wysokościach 1200, 1800 i 2500 mm z włókniny poliestrowej, igłowanej zwykłej lub antystatycznej, z bawełny technicznej, lub z szeregu innych dostępnych materiałów filtracyjnych.
  • Filtry workowe o wysokościach wg indywidualnych zamówień w tym również system filtrów podwójnych z specjalnymi koszami usztywniającymi, również z dowolnego materiału.

Oprócz rodzaju materiału filtracyjnego do odpylacza należy dobrać odpowiednią powierzchnię filtrów workowych lub nabojowych kierując się rodzajem odpylanego materiału, jego strukturą ziarnową, ilością pyłu w odciąganym powietrzu etc.
Dla prawidłowej pracy odpylaczy należy zadbać o właściwą regenerację filtrów workowych i nabojowych. W zależności od intensywności obróbki, należy kilka lub kilkanaście razy na zmianę otrzepać ręcznie filtry koniecznie przy wyłączonym wentylatorze ciągu. Raz na kilka dni, bez zdejmowania filtrów z odpylacza, należy przedmuchać je sprężonym powietrzem w kierunku odwrotnym do kierunku filtracji (czyli z zewnątrz do wewnątrz), również przy wyłączonym wentylatorze ciągu.
Odpylacze serii OW, jako urządzenia nadciśnieniowe, powinny współpracować z wentylatorami transportowymi. Przyłączenie wentylatorów do odpylaczy może nastąpić na różne sposoby : bezpośrednio z silnikiem skierowanym w dół lub do góry (patrz rysunki), poprzez dyfuzory wlotowe zarówno okrągłe jak i prostokątne, dodatkowo poprzez kanałowe tłumiki hałasu, systemem rur i kształtek w przypadku umieszczenia wentylatora ciągu w innym pomieszczeniu niż odpylacz. Zaleca się takie zainstalowanie wentylatora transportowego, aby jego hałas nie podnosił ogólnego poziomu głośności pomieszczenia produkcyjnego.

Sam odpylacz zaleca się instalować bezpośrednio w pomieszczeniu produkcyjnym – ułatwi to jego obsługę (opróżnianie worków na odpady) – oraz umożliwi powrót ogrzanego powietrza do pomieszczenia, minimalizując tym samym straty ciepła. W przypadku recyrkulacji powietrza technologicznego, należy zwrócić uwagę na potrzebę posiadania i stosowania wentylacji ogólnej pomieszczenia zapewniającej dopływ powietrza świeżego.

Odpylacz korzystnie jest ustawiać wzdłuż ścian z możliwością dostępu w celu opróżniania worków na odpady. Dla równomiernego napełniania worków na odpady, w obudowie odpylacza serii OW znajdują się klapy regulacyjne – standardowo pojedyncze, na zamówienie podwójne. Ich prawidłowe ustawienie zależy od ilości i rodzaju odpadu i powinno być każdorazowo określone doświadczalnie.
Obudowy odpylaczy wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej – w wykonaniu na zamówienie z blachy stalowej czarnej malowanej farbami proszkowymi. Pojedyncze moduły obudowy są skręcane śrubami w całość – wg ustalonej wielkości.  Do każdego zestawu dołączane są niezbędne podpory (pod obudowę i ewentualnie pod wentylator) oraz wybrany element wlotowy (blacha pośrednia do montażu wentylatora wprost do obudowy; dyfuzor o ustalonym kształcie etc.). Na wyposażeniu każdego zestawu znajdują się stosowne ilości opasek mocujących filtry i worki na odpady oraz podwójny zestaw worków foliowych na odpad. Jako dodatkową opcje oferuje się worki brezentowe na odpad. Na zamówienie można konstrukcję wsporczą odpylacza wyposażyć w koła w celu umożliwienia przemieszczania odpylacza.
Oprócz odpylaczy serii OW ze standardowym systemem odbioru odpadu – do worków – wykonuje się wersje specjalne:

  • Wersja „P” – odbiór pneumatyczny. W tym rozwiązaniu odbiór pyłów i wiórów następuje dodatkowym wentylatorem transportowym, o wydajności około 20 % wentylatora głównego. Ciepłe powietrze po odpyleniu recyrkulowane jest do pomieszczenia produkcyjnego (w ilości około 80 %) a pozostałe powietrze użyte jest do transportu pneumatycznego odpadu do miejsca przeznaczenia. Odpylacz w tej wersji cechuje się płaskim dnem i specjalnie ukształtowanym konfuzorem wylotowym.
  • Wersja „M” – odbiór mechaniczny. W tej wersji odpylacze wyposażone są w wewnętrzny przenośnik ślimakowy współpracujący z dozownikiem celkowym. Odseparowane w odpylaczu odpady są przy pomocy tych urządzeń bezpyłowo ewakuowane na zewnątrz.

Dla odpylaczy typu OW-5 i OW-6 przewiduje się możliwość pracy z dwoma wentylatorami ciągu podłączonymi do obudowy odpylacza z dwóch przeciwnych stron. Konieczne staje się wówczas zastosowanie wewnętrznych klap zwrotnych. Ten sposób podłączenia jest szczególnie przydatny przy rozbudowie odpylacza mniejszego na większy.

Dla celów transportowych odpylacze są pakowane na palety - mogą być wówczas częściowo zdemontowane. Koszt przesyłki na terenie Polski pokrywa producent (na zasadach ustalonych).

Pobierz dokumentację techniczną w pdf

WYMIARY GABARYTOWE ODPYLACZY SERII OW

Przykład połączenia bezpośredniego
OW z wentylatorem

Przykład połączenia OW z wentylatorem
poprzez dyfuzor

Przykład połączenia OW z wentylatorem
poprzez dyfuzory i tłumik

DANE TECHNICZNE ODPYLACZY SERII OW

Odpylacz OW-2

Wysokość filtra
h (mm)

¦rednica filtra
d (mm)

Powierzchnia
filtracji (m2)

Zalecany wydatek (m3/h)

wióry

pyły

FILTRY WORKOWE
1200
1800
2500
FILTRY NABOJOWE
1000


480
480
480

480


3,8
5,6
7,4

22


1330
1960
2590

3300


760
1120
1480

1760

Masa odpylacza (bez wentylatora) - 49kg

Odpylacz OW-3

Wysokość filtra
h (mm)

¦rednica filtra
d (mm)

Powierzchnia
filtracji (m2)

Zalecany wydatek (m3/h)

wióry

pyły

FILTRY WORKOWE
1200
1800
2500
FILTRY NABOJOWE
1000


480
480
480

480


5,7
8,4
11,1

33


2000
2940
3890

4950


1140
1680
2220

2640

Masa odpylacza (bez wentylatora) - 64kg

Odpylacz OW-4

Wysokość filtra
h (mm)

¦rednica filtra
d (mm)

Powierzchnia
filtracji (m2)

Zalecany wydatek (m3/h)

wióry

pyły

FILTRY WORKOWE
1200
1800
2500
FILTRY NABOJOWE
1000


480
480
480

480


7,6
11,2
14,8

44


2660
3920
5180

6600


1520
2240
2960

3520

Masa odpylacza (bez wentylatora) - 77kg

Odpylacz OW-5

Wysokość filtra
h (mm)

¦rednica filtra
d (mm)

Powierzchnia
filtracji (m2)

Zalecany wydatek (m3/h)

wióry

pyły

FILTRY WORKOWE
1200
1800
2500
FILTRY NABOJOWE
1000


480
480
480

480


9,5
14
18,5

55


3330
4900
6480

8250


1900
2800
3700

4400

Masa odpylacza (bez wentylatora) - 99kg

Odpylacz OW-6

Wysokość filtra
h (mm)

¦rednica filtra
d (mm)

Powierzchnia
filtracji (m2)

Zalecany wydatek (m3/h)

wióry

pyły

FILTRY WORKOWE
1200
1800
2500
FILTRY NABOJOWE
1000


480
480
480

480


11,4
16,8
22,2

66


3990
5880
7770

9900


2280
3360
4440

5280

Masa odpylacza (bez wentylatora) - 114kg© aerotech 2006 wszystkie prawa zastrzeżone