Kontakt   


 prasa o nas  referencje
 odpylacze  dozowniki  rury, kanay, we i osprzt  wentylatory  transport pneumatyczny

Dozowniki celkowe
DOZOWNIKI CELKOWE TECHNOLOGICZNE

Przeznaczeniem dozownika jest szczelne zamknięcie zbiorników pyłu, pracujących przy ciśnieniu różnym od atmosferycznego i umożliwienie ich opróżniania bez dekompresji.

Działanie dozownika polega na tym, że wpadający przez otwór wlotowy pył ze zbiornika jest przemieszczany w celkach pomiędzy skrzydełkami obracającego się bębna.

Zdjęcie i rysunek gabarytowy dozownika celkowegoDANE DOZOWNIKÓW CELKOWYCH TECHNOLOGICZNYCH:


Długość całkowita    Wydajonść   
         300                         10        
         600                         18        
         850                         26        
        1250                        38        © aerotech 2006 wszystkie prawa zastrzeżone