Kontakt   


 prasa o nas  referencje
 odpylacze  dozowniki  rury, kanay, we i osprzt  wentylatory  transport pneumatyczny

RURY, KANAŁY I WĘŻEKlapy Przeciwpożarowe Prostokątne

Klapy przeciwpożarowe są przeznaczone do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu przewodami powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji. Montuje się je na granicach stref ogniowych oraz w miejscach przejść przewodów wentylacyjnych przez ściany ogniowe. Klapy przeciwpożarowe o przekroju prostokątnym posiadają klasę odporności ogniowej ElS 120.

Działanie: Klapa przeciwpożarowa posiada mechanizm dĽwigniowo-sprężynowy, otwierany ręczne z równoczesnym napinaniem sprężyn. W pozycji otwartej klapa utrzymywana jest przez zaczep zawieszony na termoelemencie mechanicznym. Pod wpływem temperatury 70 +/- 5oC następuje pęknięcie szklanej wkładki topikowej i w efekcie zamknięcie klapy. Na klapie zamontowany jest  wyłącznik krańcowy informujący o położeniu przegrody zamykającej klapy.


Klapy są dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie Aprobaty Technicznej ITB nr AT-15-6452/2004 oraz Certyfikatu Zgodności nr ITB - 0876/W wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej.
Dla celów techniki odpylania klapy przeciwpożarowe instaluje się na kanałach powrotu oczyszczonego powietrza w miejscu przejścia przewodów przez ścianę.

Zdjęcie klapy o przekroju prostokątnym :
klapy ppoz


Wymiary klapy o przekroju prostokątnym:
Standardowe wymiary klap mogą być kombinacją następujących wielkości:
B (szerokość) mm: 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 560, 630, 750, 800, 900, 1000, 1100, 1200
H (wysokość) mm: 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800
 
Standardowa grubość klap  przeciwpożarowych wynosi 370 mm.

 © aerotech 2006 wszystkie prawa zastrzeżone