Kontakt   


 prasa o nas  referencje
 odpylacze  dozowniki  rury, kanały, węże i osprzęt  wentylatory  transport pneumatyczny

RURY, KANAŁY I WĘŻEKlapy zwrotne

KLAPY ZWROTNE TECHNOLOGICZNE
Klapy zwrotne stosuje się na wlocie do odpylaczy w celu odcięcia (w chwili ewentualnej eksplozji we wnętrzu odpylacza) sieci przewodów ssących połączonych z odpylaczem do maszyn i urządzeń zlokalizowanych wewnątrz pomieszczeń.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów - D.U. Nr 92 z póżniejszymi zmianami (Rozdział 5 §27 pkt 3)

Klapy zwrotne kanałowe
przystosowane do łączenia w systemie szybkozłączek


Specjalna klapa zwrotna
zabezpieczona uchylną klapą
bezpieczeństwa

Kanałowa klapa zwrotna
zabezpieczona rozrywalną płytką
bezpieczeństwa

Klapa zwrotna
przystosowana do przykręcenia
przykład mocowania.

Klapa zwrotna
przystosowana do wmurowania
przykład mocowania.

KLAPY ZWROTNE TYPU KZ

Klapy zwrotne KZ ø D zostały zaprojektowane i wykonane jako system ochronny (bierny układ odcinający), którego zadaniem jest skuteczne zatrzymanie rozprzestrzeniania się wybuchu przewodami rurowymi.
Przeznaczona jest do użytkowania w temperaturze otoczenia, pomiędzy: - 20C ÷ + 60C. Klapy zwrotne KZ ø D zaprojektowano i wykonano jako urządzenie odporne na ciśnienie o wartości: 100 kPa.
Klapy zwrotne stosuje się na wlocie do odpylaczy, zbiorników odpadów itp. oraz w ciągu rurociągów, w celu odcięcia przestrzeni w których wystąpił wybuch, od przestrzeni pozostałych - na przykład sieci przewodów połączonych z maszynami i urządzeniami zlokalizowanymi wewnątrz pomieszczeń.

Klapa ruchoma umieszczona w komorze klapy zwrotnej otwiera się samoczynnie pod wpływem przepływu wytwarzanego przez wentylator (nadciśnienie) i opada samoczynnie po zatrzymaniu wentylatora, lub w przypadku wybuchu w odpylaczu, zbiorniku, rurociągu itp.

Klapa zwrotna
z biernym układem odcinającym

WYMIARY GABARYTOWE KLAP KANAŁOWYCH :

Typ klapy
kanałowej standard

Średnica
D1 (mm)

Średnica
D2 (mm)

Długość
L (mm)

Masa Klapy (kg)


120/140

120

140

420

4,7


125/140

125

140

420

4,8


140/160

140

160

450

5,8


150/160

150

160

460

5,9


160/180

160

180

470

6,8


180/200

180

200

490

7,9


200/225

200

225

510

9,5


225/250

225

250

535

10,7


250/280

250

280

570

12,8


275/300

275

300

600

14,4


280/315

280

315

610

15,4


300/350

300

350

630

17,7


315/355

315

355

650

18,5


350/400

350

400

690

22,1


355/400

355

400

700

22,4


400/450

400

450

750

27,0
WYMIARY GABARYTOWE I CENNIK KLAP ZWROTNYCH TYPU KZ Ø D :

Typ klapy KZ Ø D

Wymiary  (mm)

Masa
(kg)


L

L1

A

A1

B

B1

KZ Ø 250

485

510

415

495

330

410

41,0


KZ Ø 300

540

565

465

545

380

460

47,5


KZ Ø 350

600

625

515

595

430

510

56,5


KZ Ø 400

655

680

565

645

480

560

65,0


KZ Ø 500

770

795

665

745

580

660

84,5

© aerotech 2006 wszystkie prawa zastrzeżone