Kontakt   


 prasa o nas  referencje
 odpylacze  dozowniki  rury, kanały, węże i osprzęt  wentylatory  transport pneumatyczny

Odpylacze
ODPYLACZE SERII WIT

Podciśnieniowe odpylacze pulsacyjne z wewnętrznym cyklonem serii WIT przeznaczone są do odpylania suchych pyłów z powietrza i innych gazów. Można je stosować we wszystkich branżach i gałęziach przemysłu. W wykonaniach specjalnych można używać odpylaczy do odpylania pyłów tworzących z powietrzem i innymi gazami mieszaniny wybuchowe. Możliwe są wykonania wysokotemperaturowe do 250C.

Standardowo odpylacze wykonuje się z blachy stalowej czarnej, malowanej antykorozyjnie lub cynkowanej ogniowo. Dla wskazanych zastosowań odpylacze wykonuje się z stali nierdzewnych i kwasoodpornych bądź z aluminium. Na zamówienie wykonuje się obudowy ciepłochronne odpylaczy w tym również z własnymi systemami grzewczymi. Odpylacze przeznaczone są zarówno do pracy wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń produkcyjnych. Każdy odpylacz wyposażony jest w system podestów, drabin, barier itp. dostosowanych do miejsca zabudowy. W odpylaczach serii WIT dzięki zastosowaniu nabojowych wkładów filtracyjnych uzyskano dużą powierzchnię materiału filtracyjnego w stosunku do małych gabarytów odpylaczy. Dzięki temu odpylacze tej serii można stosować wszędzie tam gdzie istnieją ograniczenia powierzchni przeznaczonej do zagospodarowania lub istnieją specjalne wymagania dotyczące zwartości konstrukcji odpylaczy (np. planowana w przyszłości zmiana usytuowania odpylaczy). Wewnątrz walcowej obudowy, wykonanej z blach w postaci pierścieni lub cargów, umieszczono część cyklonową z wlotem oraz bezpośrednio nad nią część filtracyjną wyposażoną w nabojowe wkłady filtracyjne. Pod częścią cyklonową usytuowano lej zsypowy umożliwiający opadanie odpadu i jego ewakuację poprzez dozownik celkowy. Możliwe jest też zastosowanie płaskiego dna z obrotowym ramieniem wygarniającym ewakuującym odpad poprzez jeden lub więcej dozowników celkowych.

Nad częścią filtracyjną usytuowano komorę "czystą" z wylotem oraz systemem regeneracji pulsacyjnej impulsami sprężonego powietrza. W skład systemu wchodzą zawory impulsowe szybkiego działania, zbiorniki wyrównawcze sprężonego powietrza, rury przedmuchowe, zwężki Venturie'go, etc.

Obudowa odpylacza posadowiona jest na stabilnej konstrukcji wsporczej lub w wykonaniu z cargów może być samonośna. Współpracujące z odpylaczami wentylatory ciągu pracują po stronie czystego powietrza. Wentylatory te wyposaża się w ramy antywibracyjne, kompensatory drgań na wlocie i wylocie, tłumiki kanałowe, obudowy dźwiękochłonne, aparaty kierownicze, wyrzutnie powietrza itp. Dla pyłów tworzących mieszaniny wybuchowe, odpylacze wyposaża się w stosowną ilość płytek bezpieczeństwa ograniczających skutki eksplozji wewnątrz odpylacza, poprzez kontrolowane wyprowadzenie powstałego nadciśnienia do atmosfery. Klapy zwrotne na wlotach do odpylaczy uniemożliwiają przeniesienie skutków eksplozji do sieci przewodów ssących. Wszystkie elementy konstrukcyjne odpylaczy są ekwipotencjalizowane w celu odprowadzenia ładunków elektryczności statycznej, minimalizując możliwość powstania niebezpiecznej porcji energii. W odpylaczach stosuje się przewodzący materiał nabojowych wkładów filtracyjnych. Sprawne systemy ewakuacji odpadu poza odpylacz uniemożliwiają powstanie niebezpiecznej koncentracji pyłów.

Odpylacze wyposaża się w suche instalacje gaśnicze wodne z odpowiednio dobranymi tryskaczami. Dwustopniowy układ filtracji - wewnętrzny cyklon oraz nabojowe wkłady filtracyjne - zapewniają wysoką skuteczność oczyszczania, umożliwiającą w większości przypadków recyrkulację powietrza do pomieszczeń produkcyjnych. Zastosowanie elektronicznego programowalnego sterownika pracy zaworów impulsowych umożliwia prowadzenie skutecznego procesu regeneracji nabojowych wkładów filtracyjnych bez przerw w pracy wentylatora ciągu (regeneracja "on-line"). Szereg innych dodatkowych opcji jak możliwość ciągłego pomiaru oporu odpylacza, pomiar poziomu odpadu w leju zsypowym, kontrola i system gaszenia iskier w przewodach ssących przed odpylaczem, automatyka rozruchowa wentylatorów ciągu, programowane dobowo czasy pracy odpylacza, optymalizacja pobieranej mocy wentylatorów w zależności od potrzeb wynikających z procesów produkcyjnych, optymalizacja przepływów w sieci przewodów ssących itp. sprawiają, że praca odpylaczy serii WIT przebiega optymalnie i bez zakłóceń. Odpylacze serii WIT pozbawione konstrukcji wsporczej i leja zsypowego (płaskiego dna) nadają się do zabudowy na istniejących lub nowo projektowanych zbiornikach, silosach czy bunkrach.

ODPYLACZ SERII WIT

DANE TECHNICZNE ODPYLACZY SERII WIT

Typ odpylacza

Powierzchnia
filtracji (m2)

Zalecany wyd. powietrza (m3/h)

Opór odpylacza
(Pa)

Ilość wkładów
nabojowych

WIT-C-N/1000/4

24

1500-2400

1200-1800

4

WIT-C-N/1200/4

40

2400-4000

1200-1800

4

WIT-C-N/1400/7

60

4000-6000

1200-1800

7

WIT-C-N/1800/9

90

6000-9000

1200-1800

9

WIT-C-N/2300/16

160

12000-16000

1200-1800

16

WIT-C-N/3200/20

300

18000-21000

1200-1800

20© aerotech 2006 wszystkie prawa zastrzeżone