Kontakt   


 prasa o nas referencje
 odpylacze dozowniki rury, kanały, węże i osprzęt wentylatory transport pneumatyczny

Odpylacze
ODPYLACZE OWWB-2A

 • Odpylacz wieloworkowy OWWB-2A/2000PEAE obudowany, przystosowany do zainstalowania na zewnątrz hali, wykonany z blachy ocynkowanej, wyposażony w filtry wykonane z poliestru antyelektrostatycznego WPEAEA220/2000 mm mocowane do płyty sitowej za pomocą pierścieni rozprężnych ("snapring"). Liczba filtrów 18 szt. o łącznej powierzchni filtracyjnej 25 m2.

 • Odpylacz wyposażony jest w  elektryczny układ wibracyjnej regeneracji filtrów. Regeneracja odbywa się w przerwie pracy wentylatora.

 • Odbiór odpadu do worków brezentowych, lub foliowych A700 x 1200mm usytuowanych w jednym rzędzie, mocowanych na opaski zaciskowe z klamrą. Regulacja równomiernego napełniania worków odbywa się za pomocą klap regulacyjnych zamontowanych wewnątrz odpylacza.

 • Dostęp do worków na odpady poprzez otwierane drzwi.

 • Obudowa wyposażona w wewnętrzny pion z wodną, suchą instalacją tryskaczową umożliwiającą gaszenie ewentualnego pożaru wewnątrz odpylacza.  Należy odprowadzić przyłącze wody gaśniczej na odległość minimum 5 m od odpylacza

 • Skośny dach urządzenia eliminuje zaleganie wody.

 • Płytka bezpieczeństwa  rozrywana w chwili ewentualnej eksplozji, zlokalizowana na ścianie odpylacza.

 • Wylot oczyszczonego powietrza w zlokalizowany w ścianie obudowy odpylacza. Opcjonalnie wylot z siatką oraz zadaszeniem.

 • Posadowienie odpylacza na płycie, fundamentach, bądź utwardzonej powierzchni. Kotwienie za pomocą kotew do podłoża.

 • Transportowy wentylator ciągu WPT-6 (5900m3/h; 1900Pa; 6kW; 2900obr/min)z wyłącznikiem, o napędzie bezpośrednim z wlotem  300mm, lub innym, do zainstalowania na ramie odpylacza.

 • LUB
  (*) Transportowy wentylator ciągu WPT-5 (4000m3/h; 1500Pa; 4kW; 2900obr/min)z wyłącznikiem, o napędzie bezpośrednim z wlotem  250mm, lub innym, do zainstalowania na ramie odpylacza.

 • Tłumik hałasu A300 pozwalający na redukcję hałasu pochodzącego z wylotu wentylatora, zainstalowany na ramie odpylacza, poprzez dyfuzor i kolano, łączony za pomocą opasek szerokich A300.

 • Opcja: powrót oczyszczonego powietrza na halę. Kanał 600x600. Wylot z kolektora, przepustnica "lato-zima" z napędem ręcznym, klapa przeciwpożarowa, kanały i kształtki, płytka bezpieczeństwa na kanale, filtry kieszeniowe  na nawrocie do hali. Kanały dla odpylaczu
  zlokalizowanego bezpośrednio przy ścianie hali.

 • Odpylacz oferowany z wentylatorem po lewej lub po prawej stronie.

  Powierzchnia filtracji : 25m2
  Wydajność obliczeniowa: 5900 m3/h   ( 4000m3/h)*
  Moc silnika: 6kW   ( 4kW )*
  Wlot wentylatora: A 300mm    (A 250mm )*

  Wymiary urządzenia : dł. 2,56 m,  szer. 1,1m, wys. 4,02 m
  Waga: 570 kg

 

ODPYLACZ OWWB - 2A /2000/WPT-6
OWWB - 2A /2000/WPT-5 *
© aerotech 2006 wszystkie prawa zastrzeżone