Kontakt   


 prasa o nas referencje
 odpylacze dozowniki rury, kanały, węże i osprzęt wentylatory transport pneumatyczny

Odpylacze

 

ODPYLACZE serii OWWB - 24/_/xxxx

 • Odpylacze wieloworkowe serii OWWB-24/(ilość modułów)/(wysokość filtra), są odpylaczami nadciśnieniowymi, obudowanymi, przystosowanymi  do zainstalowania na zewnątrz hali. Odpylacze są wykonanyme z blachy ocynkowanej, wyposażone w filtry z poliestru antyelektrostatycznego WPEAE A220/xxxx o wysokościach standardowych 1500, 2000, 2500 i 3000 mm mocowane do płyty sitowej za pomocą pierścieni rozprężnych ("snapring"). Liczba filtrów 24szt w module. Powierzchnia filtracyjna jedenego modułu, w zależności od wysokości xxxx  filtra, wynosi

  Dla xxxx = 1500 mm             24,8 m2
  Dla xxxx = 2000 mm             33,2 m2
  Dla xxxx = 2500 mm             41,4 m2
  Dla xxxx = 3000 mm             49,7 m2

 • Odpylacz wyposażony jest w elektryczne układy wibracyjnej regeneracji filtrów w wykonaniu przeciwwybuchowym, umieszczone pod stropem odpylacza. Regeneracja odbywa się w przerwie pracy wentylatora. Odbiór odpadu do worków brezentowych A650/1200mm usytuowanych w jednym rzędzie, mocowanych na opaski zaciskowe z klamrą. Regulacja równomiernego napełniania worków odbywa się za pomocą klap regulacyjnych zamontowanych wewnątrz odpylacza.
 • Opcjonalnie odpylacze tej serii są wyposażane również w systemy ciągłego odbioru odpadu z zastosowaniem zespołu wygarniaczy ślimakowych lub zgrzebłowych oraz dozownikiem celkowym.
 • Obudowa wyposażona w wewnętrzny pion z wodną, suchą instalacją tryskaczową umożliwiającą gaszenie ewentualnego pożaru wewnątrz odpylacza.  Należy odprowadzić przyłącze wody gaśniczej na odległość minimum 5 m od odpylacza.
 • Płytki bezpieczeństwa  rozrywane w chwili ewentualnej eksplozji, zlokalizowane na ścianie odpylacza.
 • Wylot oczyszczonego powietrza na bocznej ścianie obudowy odpylacza. Wylot z siatką oraz zadaszeniem.
 • Opcjonalnie powrót oczyszczonego powietrza na halę. Zbiorczy kolektor dla kilku modułów, z kanałami 600x600. Wylot z kolektora, przepustnica "lato-zima" z napędem ręcznym, klapa przeciwpożarowa, kanały i kształtki, płytka bezpieczeństwa na kolektorze, filtry kieszeniowe na nawrocie do hali. Kolektor i kanały dla odpylacza zlokalizowanego bezpośrednio przy ścianie hali.
 • Worki tekstylne na odpady otwarte lub obudowane, w tym przypadku dostęp do nich  poprzez otwierane drzwi .
 • Tłumiki hałasu pozwalają na redukcję hałasu pochodzącego z wylotów wentylatorów, zainstalowanych na ramie odpylacza, poprzez dyfuzor i kolano.
 • Jeden lub dwa transportowe wentylatory zlokalizowane na ramie odpylacza.
 • Możliwe jest zlokalizowanie jednego lub kilku wentylatorów transportowych bezpośrednio na podłożu i połączenie ich z odpylaczem.
 • Na wlocie do odpylacza zastosowane są klapy zwrotne.ODPYLACZ OWWB-24/2/2000/2xWPT-6


© aerotech 2006 wszystkie prawa zastrzeżone