Kontakt   


 prasa o nas  referencje
 odpylacze  dozowniki  rury, kanały, węże i osprzęt  wentylatory  transport pneumatyczny

Odpylacze
ODPYLACZE SERII BOWW

Nadciśnieniowe, obudowane, workowe odpylacze serii BOWW-45, służą do odciągania i separaji wiórów i pyłów powstających w trakcie obróbki technologicznej między innymi drewna, skóry, tkanin, tworzyw sztucznych, metali itp. materiałów dających pyły i wióry suche i niehigroskopijne. Wybrany model odpylacza może obsługiwać kilka ssaw jednego lub przy współpracy z siecią rurową wielu urządzeń (obrabiarek), o ile wydajność odpylacza nie będzie mniejsza niż sumaryczne zapotrzebowanie powietrza obsługiwanych ssaw pracujących jednocześnie. Odpylacze serii BOWW-45 wykonane w całości z blach ocynkowanych, przeznaczone są do pracy na zewnątrz hal produkcyjnych.

Odpylacze serii BOWW-45 wyposaża się w filtry o standardowych wysokościach 2600 mm wykonanych z włókniny poliestrowej igłowanej zwykłej lub antystatycznej, oraz za dopłatą z szeregu innych dostępnych materiałów filtracyjnych dostosowanych do rodzaju filtrowanego pyłu. Dla prawidłowej pracy odpylacza należy zadbać o właściwą regenerację filtrów workowych.

W zależności od intensywności obróbki, należy kilka lub kilkanaście razy na zmianę otrzepać filtry przy pomocy mechanicznego mechanizmu wstrząsowego, napędzanego silnikiem elektrycznym (lub zespołem takich wibratorów) - koniecznie przy wyłączonym wentylatorze ciągu.

Odpylacze serii BOWW, jako urządzenia nadciśnieniowe, powinny współpracować z wentylatorami transportowymi. Przyłączenie wentylatorów do odpylaczy może nastąpić na różne sposoby : poprzez dyfuzory wlotowe zarówno okrągłe jak i prostokątne, poprzez klapy zwrotne, systemem rur i kształtek w przypadku umieszczenia wentylatora ciągu w znacznej odległości od odpylacza, kanały rozdzielcze łączące zespół odpylacza z wentylatorem (wentylatorami), kanałowe tłumiki hałasu ect.

Sam odpylacz zaleca się instalować bezpośrednio przy pomieszczeniu produkcyjnym - ułatwi to jego obsługę oraz umożliwi powrót poprzez kanał z klapą przeciwpożarową i filtry rozprężne oczyszczonego i ogrzanego powietrza do pomieszczenia, minimalizując tym samym straty ciepła. W przypadku recyrkulacji powietrza technologicznego, należy zwrócić uwagę na potrzebę posiadania i stosowania wentylacji ogólnej pomieszczenia zapewniającej dopływ powietrza świeżego.

Modułowa konstrukcja odpylaczy tej serii umożliwia nieograniczoną ich rozbudowę na długości L (patrz rysunek zestawieniowy). Moduły obudowy odpylaczy wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej.

Pojedynczy moduł zawiera 45 sztuk filtrów workowych o średnicy 220mm, mocowanych do płyty sitowej przy pomocy pierścieni rozprężnych "snapring". Pojedyncze moduły obudowy skręcane są ze sobą śrubami w całość. Do każdego zestawu dołączane są niezbędne podpory. Odpylacze wyposażone są w ramy wibracyjne, do których mocowane są dna worków filtracyjnych poprzez specjalną płytkę. Ramy wibracyjne podczepia się za pomocą sprężyn naciągowych do konstrukcji odpylacza. Naciąg sprężyn jest regulowany, co umożliwia prawidłowe naprężenie worków filtracyjnych. Na każdej ramie wibracyjnej zabudowany jest elektrowibrator. Jako opcja, oferowane są również wibratory z napędem pneumatycznym.

Odbiór odpadu z wnętrza odpylacza następuje w sposób automatyczny, bez przerw w jego pracy, poprzez zastosowanie szeregu urządzeń transportowych napędzanych niezależnymi napędami elektrycznymi, i tak:

  • przy zastosowaniu jednego modułu (L=1400mm) odbiór odpadu następuje bezpośrednio poprzez dozownik celkowy i aparat wydmuchowy na zewnątrz odpylacza,
  • przy zastosowaniu dwóch modułów (L=2780mm) odbiór odpadu następuje poprzez wewnętrzny wygarniak obrotowy, który zgarnia odpad do dozownika celkowego
  • natomiast przy zastosowaniu trzech i więcej modułów (L=4170mm i więcej) do ewakuacji odpadu zastosowano przenośnik łańcuchowy, wyposażony w szereg zgrzebeł zgarniających, które transportują odseparowane w odpylaczu odpady do dozownika celkowego

Odbiór odpadu może następować bezpośrednio do zbiorników, czy kontenerów umieszczanych pod odpylaczem, do systemu przenośników mechanicznych (ślimakowych, taśmowych, zgrzebłowych etc.), lub do systemu transportu pneumatycznego w celu przemieszczenia odpadu do odległych zbiorników. W zależności od wybranego sposobu odbioru odpadu odpylacz należy uzupełnić o dodatkową konstrukcję wsporczą.

Na specjalne zamówienie odpylacze serii BOWW-45 wyposażone są także w wewnętrzną, wodną, suchą instalację tryskaczową, służącą do umożliwienia gaszenia wewnętrznego pożaru, oraz w zespół rozrywalnych płytek bezpieczeństwa chroniących odpylacz przed skutkami eksplozji.

Dla celów transportowych odpylacze są wstępnie montowane przez producenta całymi modułami (części dolne zawierające mechanizmy odbioru odpadu), aż do długości środków transportowych. Blachy obudowy filtrów (elementy górne) pakowane są na palety.

ODPYLACZ SERII BOWW

WIELKOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE ODPYLACZY BOWW

Typ
odpylacza

Długość L
(mm)

Ilość filtrów
(szt.)

Pow. filtracji
(m2)

Zalecany wydatek
(m3/h)

BOWW-45 / 1

1 400

45

80

6 400

BOWW-45 / 2

2 780

90

160

12 800

BOWW-45 / 3

4 170

135

240

19 200

BOWW-45 / 4

5 560

180

320

25 600

BOWW-45 / 5

6 950

225

400

32 000

BOWW-45 / 6

8 340

270

480

38 400

BOWW-45 / 7

9 730

315

560

44 800

BOWW-45 / 8

11 120

360

640

51 200

BOWW-45 / 9

12 510

405

720

57 600

BOWW-45 / 10

13 900

450

800

64 000© aerotech 2006 wszystkie prawa zastrzeżone