Kontakt   


 prasa o nas  referencje
 odpylacze  dozowniki  rury, kanały, węże i osprzęt  wentylatory  transport pneumatyczny


DOZOWNIKI CELKOWE


ZASTOSOWANIE DOZOWNIKA TYPU DC 315

Dozownik celkowy typu DC 315 znajduje zastosowanie w instalacjach odpylających do opróżniania zbiorników i do transportu pyłów suchych, tam gdzie pyły i gazy nie są agresywne a temperatura ich nie przekracza 60 st.C. Dozowniki celkowe typu DC 315 przeznaczone są do instalowania w miejscach, w których nie występuje strefa zagrożenia wybuchem gazów lub pyłów. Dozownik spełnia rolę zaworu odcinającego, oddzielając od siebie dwie przestrzenie o zróżnicowanym ciśnieniu gazu. W czasie pracy dozownika zatrzymany jest przepływ powietrza przez dozownik, a przenoszenie odpadu odbywa się bezciśnieniowo. Uruchamianie i zatrzymywanie napędu wału dozownika powinno być realizowane przez układy kontrolno-sterujące, zainstalowane w urządzeniu, w którym dozownik zabudowano.

BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA DOZOWNIKA TYPU DC 315

Dozownik celkowy typu DC 315 składa się z obudowy wykonanej z blachy stalowej, wewnątrz której znajduje się ułożyskowany wał z ośmioma przegrodami. Końce przegród zakończone są elastycznym materiałem gwarantującym szczelność dozownika. Obudowa zamknięta jest płytami czołowymi z gniazdami łożyskowymi. Odpad i pył opadający grawitacyjnie na dno zbiornika trafia do cel (przegród) wału dozownika, a gdy wał ten jest w ruchu obrotowym, pył zostaje przemieszczony do otworu wylotowego. Stamtąd wysypuje się grawitacyjnie, a opróżnione celki wału przemieszczane są ku wlotowi i ponownie napełniają się pyłem. Silnik i przekładnia dozownika DC 315 spełniają wymagania dla stopnia ochrony IP54 i klasy temperaturowej T4 (+135C).

WYPOSAŻENIE DODATKOWE DOZOWNIKA TYPU DC 315

-  Elementy przyłączeniowe służące do szczelnej zabudowy dozownika pomiędzy dwoma przestrzeniami o zróżnicowanym ciśnieniu.
-  Elementy umożliwiające zastosowanie dozownika do ewakuacji odpadu do otwartej przestrzeni np. do kontenera.
-  Układ elektroniczny i detektory ciśnienia realizujące natychmiastowe zatrzymanie dozownika w przypadku nagłego wzrostu ciśnienia.
-  Elektroniczny układ regulacji obrotów.


Zdjęcie i rysunek gabarytowy dozownika DC 315

DANE TECHNICZNE DOZOWNIKÓW TYPU DC 315

Wymiary dozowników typu DC 315

Typ DC 315

L
(mm)

L1
(mm)

A1
(mm)

Masa
(kg)

 

DC 315x300

640

300

300

110

 

DC 315x600

940

600

300

146

 

DC 315x900

1240

900

300

180

 

Charakterystyka dozowników typu DC 315

Typ DC 315

Wydajność
[przy10obr/min]

Moc silnika
[kW]

DC 315x300

5 m3/h

0,75 kW

DC 315x600

10 m3/h

0,75 kW

DC 315x900

15 m3/h

0,75 kW© aerotech 2006 wszystkie prawa zastrzeżone